Gwarancja na wózek Emmaljunga

2 letnia Gwarancja na zakup nowych wózków i wyposażenia Emmaljunga:

1. Investment Trading Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach, przy ul. Starogardzkiej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 36336, NIP 5830000724, kapitał zakładowy 50.000 zł, zwana dalej Gwarantem, zapewnia trwałość i funkcjonowanie podzespołów i części produktów marki Emmaljunga wymienionych w dokumencie gwarancji przez okres 2 lat od daty sprzedaży.

2. Niniejsza Gwarancja dotyczy wszystkich produktów marki Emmaljunga zakupionych na terenie Polski u Autoryzowanego Sprzedawcy.

3. Autoryzowanym Sprzedawcą jest sprzedawca umieszczony w wykazie zamieszczonym na stronie www.emmaljunga.pl oraz www.emmaljunga.com

4. W przypadku wystąpienia wad w podzespołach lub częściach określonych w dokumencie gwarancyjnym Gwarant zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wadliwych podzespołów w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu do Autoryzowanego Sprzedawcy albo do siedziby Gwaranta.

5. Szczegóły dotyczące udzielonej gwarancji na poszczególne podzespoły zawarte są w „Warunkach Gwarancji”.

6. Sposób usunięcia wad określa Gwarant.

7. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji jest wypełnienie wszystkich pól poniższego formularza i wydrukowanie dokumentu gwarancji w ciągu 30 dni od daty zakupu towaru.

8. Przy odbiorze produktu Klient jest zobowiązany do sprawdzenia czy produkt jest wolny od wad. W przypadku stwierdzenia wad Klient jest zobowiązany do ich natychmiastowego zgłoszenia Autoryzowanemu Sprzedawcy.

Aby skorzystać z 2 letniej Gwarancji wypełnij pola poniższego formularza i wydrukuj dokument gwarancyjny
* Model wózka:

* Data zakupu wózka (format: YYYY-MM-DD, np. 2014-09-01):
* Wybrany numer (podwozie, gondola, siedzisko - zobacz):

* Wybierz sklep, gdzie dokonano zakupu wózka:
* Adres e-mail:
Dodatkowe informacje:

* Pola obowiązkowe

* Napisz słownie wynik w polu poniżej (np. jeden)
"Ile to dwa plus trzy":